EDLEN HOUSE AARA

PRINCIPESSA

ZOEY DAZZLING BLACK&CHOCOLATE

Padre: CH. MALLORN’S COFFEE TIME
Madre: ANNY BLACK&CHOCOLATE
Data di nascita: 11.08.2017
Microchip: 990000001628244
LOI: 19182528

Displasia: HD:A – ED:0

Test Genetici: Mielopatia Degenrativa PCR (esone2) N/N; EIC N/eic; HNPK N/N; Nanismo N/N; Miopatia Ereditaria (CNM)-PCR N/N; Atrofia retinica progressiva prcd-PRA N/N; Displasia retinica OSD N/N